Pre čistenie strojov a zariadený sa často požíva stlačený vzduch alebo vysávanie.

Hlavne výhody vysávania
Zníženie prašnosti
Častice sú odsaté a nepoškodzujú vodiace plochy strojov /nie sú vtláčané na skrutkovice a ložiská/
Zamedzenie úrazu spôsobeného odlietajúcimi trieskami
Tiché a rýchle efektívne upratovanie a čistenie
V moderných výrobných priestoroch sa uplatňujú aj vysoké požiadavky na čistotu ovzdušia k čomu prispieva priemyselné vysávanie ako aj kvalitné vetranie. Máme skúsenosti s chladením hál a serverovní, taktiež s vetraním a priemyselným vysávaním veľkých objektov. Prevádzame aj bezprašné a rýchle čistenie trubkovníc kotlových výmenníkov.